IOTC
Loading
گزارش تصویری ۵/ دیدار نوروزی مدیرعامل از اداره حراست پایانه نفتی خارگ
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه معاون مدیرعامل ،رییس حراست و جانشین پایانه نفتی خارگ از اداره حراست بازدید ...  
شنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
 
رییس  حراست پایانه نفتی شمال منصوب شد
با حکم رییس حراست شرکت پایانه های نفتی ایران و رییس پایانه نفتی شمال ، نوراله سلیمانی به عنوان رییس حراست پایانه نفتی ش...  
پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
 

فرهنگی و ورزشی

Loading

اخبار روز

دیدار نوروزی مدیرعامل از خدمات پشتیبانی پایانه نفتی خارگ+ گزارش تصویری 7
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه رییس حراست و رییس پایانه نفتی خارگ از خدمات پ...  
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۱
 
دیدار نوروزی مدیرعامل از عملیات عمومی خارگ+ گزارش تصویری 6
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه مدیرعملیات ، رییس حراست و رییس پایانه نفتی خا...  
سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۳
 
دیدار نوروزی مدیرعامل از ادارات مهندسی و ساختمان و مخابرات پایانه نفتی خارگ+ گزارش تصویری 5
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه رییس پایانه نفتی خارگ از ادارات مهندسی و ساخت...  
سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۷
 
دیدار نوروزی مدیرعامل از ادارات تعمیرات صنعتی و آزمایشگاه شیمیایی پایانه نفتی خارگ+ گزارش تصویری 4
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه معاون مدیرعامل و جانشین رییس پایانه نفتی خارگ...  
پنج شنبه ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۸
 
Loading