پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۳۰
IOTC

محمدرضا  سیفی

محمدرضا سیفی 

متولد : 1341

محل تولد :گلپایگان 

سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت فرهنگی  

سوابق شغلی : رییس حراست و مشاور مدیرعامل 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱