دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۵۲
IOTC

قربانعلی نجفی 

 متولد                 1354

محل تولد : اصفهان 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس حقوق و جزا 

سوابق شغلی : رییس امور قراردادها / رییس امور حقوقی / رییس امور حقوقی و پیمان ها 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱