دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۴۱
IOTC

معرفی

معرفی فارسینیاز فناورانهمعرفی انگلیسی

فرصت سرمایه گذاری

 

شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران سازمانی است عملیاتی ، تخصصی و حرفه ای که در حوزه های ذخیره سازی ، اندازه گیری ، ارائه خدمات آزمایشگاهی ، عملیات صادرات و واردات نفت خام ، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می کند و ماموریت اصلی آن پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایند های عملیات دریافت ، ذخیره سازی ، امتزاج ، اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی ، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات)نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله ای (SWAP)، عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی های نفتکش و همچنین تکمیل و ارتقای زنجیره ی  ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش شایسته در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین انرژی ملی ، منطقه ای و بین المللی است.

 این شرکت خلق ارزش برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و ذینفعان کلیدی را از طریق رویکرد سیستمی ، ایجاد سازمان جشم انداز محور، یادگیرنده و سالم و متعالی،اساسی ترین محور خط مشی جامع خود می داند و به همین منظور در جهت توسعه و تعالی پایدار و دانایی محور و تحقق اهداف چشم انداز، رعایت الزامات استانداردهای  ISO/IEC17025: 2005 ، OHSAS18001:2007 ،ISO 14001:2004، ISO9001:2008 را در دستور کار خود قرار داه است و خود را متعهد به رعایت موارد ذیل می نماید.

- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حوادث شغلی، کاهش و حذف خطرها و ارتقای بهداشت و سلامت عمومی و ایفای شایسته مسئولیت پذیری برای نیل به آینده ای پایدار.

-به کارگیری و توسعه منابع انسانی شایسته ، توانمند و حرفه ای ،خلاق و نوآور. پاسخگو و متعهد ، با انگیزه و وفادار  به آرمان ها و ارزش های شرکت و خلق سازمانی متعالی و پویا.

-رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت ها و خدمات شرکت.

-درک، پیش بینی و تامین نیاز ها، خواسته ها و انتظارات مشتریان به منظور نوآوری  و ارزش افزایی برای آنها.

- بهبود مستمر در نتایج متوازن کمی و کیفی شرکت از طریق مدیریت فرآیندها.

خارک


اسکله
نفتکش 
غروب اسکله