یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۱:۵۷
IOTC

پروژه ها و طرح ها

عنوان قرارداد

تعمیرات اساسی مخزن 26

تعمیرات اساسی توربین گازی نیروگاه 

تعمیرات اساسی و حوضچه ای شناورها ( یدک کش، قایق و بارج ) 

تعمیرات اساسی اسکله شرقی ( محور 19 تا 45 )

رسوب زدایی و تعمیرات اساسی مخزن 25