جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۳۸
IOTC

علی محمد ابوالحسنی 

متولد :1342

محل تولد :آغاجاری 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

سوابق شغلی :رییس برنامه ریزی نیروی انسانی  /مدیر منابع انسانی / مدیر خدمات پشتیبانی / مشاور و سرپرست بازرسی و پاسخگویی به شکایات 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱