پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۳۳
IOTC

هادی وحدانی

هادی وحدانی 

 متولد:                 1358

محل تولد: استهبان 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس  مهندسی مواد  

سوابق شغلی :   رییس بازرسی فنی و خوردگی فلزات/ رییس بازرسی فنی

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱