دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۲۸
IOTC

هادی وحدانی

هادی وحدانی 

 متولد:          1358

محل تولد: استهبان 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مواد  

سوابق شغلی :  رییس بازرسی فنی و خوردگی فلزات/ رییس بازرسی فنی

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱