جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۰۲
IOTC
/ درباره ما / واحدهای ستادی / حسابرسی داخلی

 ابوالفضل  اکبری

ابوالفضل اکبری

متولد : 1346

محل تولد :تهران 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سوابق شغلی : رییس حسابرسی داخلی 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱