شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۵:۱۱
IOTC

سید ابراهیم حسینی    

سیدابراهیم حسینی  

متولد :1344

محل تولد :

سوابق تحصیلی :

سوابق شغلی : رییس اسناد و اطلاعات نفت / رییس عملیات صادرات و بارگیری نفت / رییس پایانه نفتی خارگ