پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۳۸
IOTC

 علی میری

سیدعلی میری

متولد: 1354

محل تولد: بوشهر 

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی شیمی 

سوابق شغلی: رییس آزمایشگاه / رییس پایانه میعانات گازی عسلویه / رییس پایانه نفتی خارگ 

  

 

 

سید ابراهیم حسینی

 

 

سیدابراهیم حسینی  

متولد :1344

محل تولد :

سوابق تحصیلی :

سوابق شغلی : رییس اسناد و اطلاعات نفت / رییس عملیات صادرات و بارگیری نفت / جانشین رییس پایانه نفتی خارگ