پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۲۹
IOTC

گالری تصاویر

مانور+ خارگ+ غریبی+سپاه 13

مانور مدیریت شرایط اضطراری در پایانه نفتی خارگ

شنبه۱۸ فروردین ۱۴۰۳
عکاس: محمد پنهان
احیا شب بیست و سوم  50

برگزاری مراسم احیا شب بیست و سوم در جزیره خارگ

چهارشنبه۱۵ فروردین ۱۴۰۳
عکاس: محمد پنهان
نوزدهم رمضان + خارگ 20

احیای اولین شب از لیالی قدر در جزیره خارگ برگزار شد

شنبه۱۱ فروردین ۱۴۰۳
عکاس: محمد پنهان
صفحه ۱ از ۲