دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۹:۰۰
IOTC

حسینی کنگانی

 

مجید حسینی کنگانی 

متولد : 1349

محل تولد :کنگان

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی 

سوابق شغلی : رییس مهندسی سیستم ها و بهره وری 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱