یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰۱:۲۴
IOTC

رییس دفتر مدیرعامل

محسن حیدرآزاد زاده

محسن حیدرآزاد زاده

متولد: 1361/04/17

محل تولد: اهواز

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری

سوابق شغلی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - رییس برنامه ریزی و توسعه پروژه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- رییس حفاظت و امنیت سامانه ها و اطلاعات شرکت پایانه های نفتی ایران - رییس دفتر مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران