دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۳۰
IOTC

۱- عباس غریبی به عنوان عضو اصلی و رییس هیات مدیره و مدیرعامل

۲- حمیدرضا شاهدوست عضو اصلی و نائب رییس هیات مدیره 

۳- قربانعلی نجفی ریاخونی عضو اصلی هیات مدیره 

۴- تقی خدابخش زاده عضو اصلی هیات مدیره 

۵- هوشیار کریمی عضو اصلی هیات مدیره

۶-فرزاد جهانگیری اصفهانی عضو علی البدل هیات مدیره

۷- امیر مصطفی حقانی عضو علی البدل هیات مدیره