یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پهلوگاه شماره 9 و 10 (از محور 101 الی 121) اسکله شرقی جزیره خارگ به روش PC

مناقصه

م ع پ/011/99/ شماره سامانه 2099091645000058

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰