یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره م ع پ/99008 انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی مورد نیاز پایانه میعانات گازی پارس جنوبی با شماره سامانه 2099091645000044

مناقصه

م ع پ/99008

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰