یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی نگهبانی در مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت پایانه های نفتی

مناقصه

م ع پ/010/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰