یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه SLUDGE PUMP

مناقصه

AA/23/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰