چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه توپکرانی هوشمند خط لوله زیر دریایی عسلویه تا گوی شناور شماره 2 به روش High Resolution Bi-Di MFL

مناقصه

م ع پ/026/96

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران