شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

مناقصه

AA/29/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران