سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

مناقصه

MP/02/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران