شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیر سیلابی

مناقصه

PO1/06/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران