چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداشت ایجاد ترمیم فضای سبز در خارگ

مناقصه

م ع پ 012/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه ها ی نفتی ایران