سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عمومی، مهمانسرایی و فرهنگی - ورزشی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/006/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۴۵

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمان ها