دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سه دستگاه مونیتور آب آتش نشانی

مناقصه

93/10/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۲۸

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی