IOTC

پایانه نفتی شمال (نکا)

به دلیل موقعیت استراتژیک کشور جمهوری اسلامی ایران در کنار دریای مازندران و همچنین به دلیل ایفای نقش محوری در انتقال و ترانزیت نفت خام کشورهای آسیای میانه به سایر کشورهای جهان، پایانه نفتی شمال در بندر بهشهر (نکا) احداث شده است. پایانه ایجاد شده در این بندر در 22 کیلومتری شهرستان نکا، در ساحل دریا قرار دارد. هدف اصلی از ایجاد این پایانه دریافت، ذخیره سازی، فرآورش و انتقال نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر با عنوان طرح سوآپ است.

تاسیسات شرکت  8