IOTC

منطقه عملیاتی ماهشهر

 
پایانه نفتی ماهشهر 28

 

ذخیره سازی فرآورده های پالایشگاه آبادان و نیز صادرات و واردات فرآوردههای مختلف در منطقه عملیاتی ماهشهر صورت می گیرد . در حال حاضر فعالیت های شرکت پایانه ها در ماهشهر بر عملیات دریایی (پهلودهی و جداسازی کشتیهای فرآورده) به شرکت پالایش نفت آبادان متمرکز است. بر اساس پیش بینی ها و برنامه های آینده، در راستای توسعه فعالیت شرکت در بخشهای مختلف صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، پایانه ماهشهر به یکی از فعالترین مناطق عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران تبدیل خواهد شد.

 

پایانه نفتی ماهشهر 24