سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام کارهای باقیمانده مخزن 38 شرکت پایانه های نفتی ایران در خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 016/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز (یا) 5 تاسیسات و تجهیزات