سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب یک باب سوله در پایانه میعانات گازی عسلویه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 004/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان