چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات رسوب زدایی کف و پاکسازی مخزن 500 هزار بشکه ای شماره 21 در جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 002/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات