چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای درب ماشين رو و سایبان منازل ا ف 32 (فاز3) در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 047/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان