چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بهسازی ساختمان اداره تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 045/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و ساختمان