جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نظارت , مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه ها شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م.ع.پ / 91/046

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

1 گروه نفت و گاز با تخصص تاسیسات بالا دستی رو زمینی ( یا) 1 خطوط انتقال نفت و گاز