چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی دو دستگاه دیگ بخار شماره 8 و 9 تاسیسات آب و برق شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 008/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات