یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

غلاف گذاری و تقویت پایل های اسکله ها و اعمال بلاستینگ و پوشش مناسب تجهیزات زیر عرشه (DECK) اسکله های شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در پایانه های نفتی شمال

مناقصه

م ع پ/031/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۴۸