چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازرسی داخلی خطوط لوله زیردزیایی انتقال نفت خام گناوه-خارگ توسط توپک هوشمند High resolution MFL&TFI بصورت دومرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 038/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران