یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه کانکس دو طبقه

مناقصه

MM/20/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۱۹