جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش دو فروند یدک کش پیلتن و رویین تن

مزایده

13/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲