سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام مطالعات پژوهشی جهت پاکسازی لجن و پسماندهای نفتی بصورت پایلوت در محوطه پیرامونی کچمنت غربی واقع در جزیره خارگ

مناقصه

011/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۵۷