سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه جدول کاری و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی جاده دسترسی به پل درود در جزیره خارگ

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 042/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 در رشته ساختمان (ابنیه)