سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ، بوشهر، اهواز و تهران

مناقصه

م ع پ/028/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸