سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۳۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات پیشگیرانه، موردی و کلی تجهیزات، ماشین الات و تاسیسات شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

شماره م ع پ/022/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۴۶