سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی اتاق سرپرستان بارگیری نفت اسکله شرقی، ساختمان های میترینگ آذرپاد و اسکله شرقی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/018/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸