سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات یک فروند شناور بدنه فلزی

مناقصه

م ع پ/014/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵