جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مهندسی، نظارت کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

027/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۵۴