چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید حوله، پتو، ملحفه و روبالشتی

مناقصه

AA /18/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸