یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین سه قلم عملگر برقی

مناقصه

AA/17/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۱۲