یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین و نصب یک سری سیستم سیلینگ مخزن سقف شناور نفت خام

مناقصه

AA/13/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۰۴