یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Fire fihting diesel engine pump

مناقصه

MM/04/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۴۱