چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی پله تلسکوپی ایمنی و آتش نشانی

مناقصه

MM/99/22

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶