جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاوره درخصوص انجام مطالعات پژوهشی جهت پاکسازی لجن و پسماندهای نفتی بصورت پایلوت در محوطه پیرامونی کچمنت غربی واقع در جزیره خارگ

مناقصه

1400/011

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴